banner-std-1.jpg

Publication listing Daniel Ohmann

Articles

Het rechterlijke ontslag van de bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie nader bezien

MvO 2022, p. 203-207 (2022/nr. 8 & 9)

 

Schorsing bestuurder Stichting Loterijverlies.nl

MvO 2016, p. 205-213 (2016/nr. 8 & 9)

           

Het Rapport van de Werkgroep personenvennootschappen: de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in vogelvlucht

Bb 2016/23, p. 279-283 (2016/81)

 

De nieuwe Woningwet (deel II)

BR 2016/43, p. 267-281 (2016/6)

 

De nieuwe Woningwet (deel I)

BR 2015/98, p. 649-659 (2015/11)

 

Schikking en de 403-verklaring: niet (altijd) geschikt voor moedermaatschappijen

Bb 2015, nr. 67, p. 231-233 (2015/21)

 

Handelen met of jegens de eigen vennootschap? Let op het schriftelijkheidsvereiste!

Bb 2014, nr. 19, p. 197-199 (2014/61)

 

De vaststellingsovereenkomst anno 2013 : niet alles staat vast

Bb 2013, nr. 19, p. 187-189 (2013/58)

 

Wet bestuur en toezicht : aandachtspunten voor de notariële praktijk

JBN 2013, nr. 2, p. 7-11 (2013/8)

 

Verzoek tot aanvulling bestuur stichting : HR 7 september 2012 en de stand van zaken

JBN 2012, nr. 12, p. 10-13

 

De positie van bestuurders bij uitkeringen aan winstgerechtigden onder de Flex-bv

Bb 2012, nr. 20, p. 147-150

 

Bestuurdersaansprakelijkheid bij turbo-liquidatie

JBN 2011, nr. 11, p. 15-17

 

Uit het oog…, voormalige groepsmaatschappijen en de vergeten 403-verklaring

Bb 2011, nr. 22, p. 171-173

 

Tegenstrijdig belang en aanwijzingsbesluit

Bb 2010, nr. 5, p. 38-40

 

Is het statutaire recht tot benoeming en ontslag van bestuurders van een stichting overdraagbaar?

JBN 2009, nr. 5, p. 13-15

 

Collections

Rechterlijk ontslag van een stichtingsbestuurder thans en onder het WBTR

Opgenomen in de bundel: Innovatie in het ondernemingsrecht, 25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, p. 145-167, Boom Juridisch,  Den Haag 2017.

 

Oltmans versus de Staat der Nederlanden

Facetten van overheidsaansprakelijkheid: bundel naar aanleiding van het Mordenate congres: 'Overheidsaansprakelijkheid : een trend van deze tijd?' / I. Bij De Vaate (red.), J. Bomhoff (red.), F. van Schaik (red.), Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2002, p. 167-179, ISBN 906916437X.