banner-std-1.jpg

Familierecht

Ohmann Notariaat vervult al generaties lang voor veel families de rol van adviseur en vertrouwenspersoon op het gebied van het (nationale en internationale) familierecht.

Ons team van specialisten adviseert en legt de gevolgen vast van belangrijke familierechtelijke aangelegenheden, zoals het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, het aangaan van een gezamenlijke huishouding, het krijgen van kinderen, het doen van schenkingen, het opstellen van uw testament, het krijgen van een erfenis en het afwikkelen van nalatenschappen. Tevens kunnen wij voor u controleren of uw testament nog in lijn is met uw persoonlijke omstandigheden. Bij het opstellen van uw testament kunnen wij tevens de mogelijkheden tot het besparen van erfbelasting bespreken. Ook goede doelen, cliënten met vermogen in het buitenland en expats met vermogen in Nederland behoren tot onze klantenkring.

ESTATE PLANNING

Ons kantoor adviseert met betrekking tot het besparen van erfbelasting bij overlijden. Een dergelijk advies kan bijvoorbeeld resulteren in een opheffing of aanpassing van uw huwelijkse voorwaarden. Verder kan een aanpassing van uw testamenten of het doen van schenkingen bij leven gewenst zijn. Ook met de ondernemer denken wij mee in het kader van een soepel verlopende bedrijfsopvolging. Indien u buitenlands vermogen heeft, bent u bij ons ook aan het juiste adres.

NALATENSCHAPPEN

Ons kantoor wikkelt nalatenschappen af door het doen van de benodigde betalingen, het opvragen van teruggaven, het opzeggen van huur en abonnementen, de verkoop van de woning, het opstellen van belastingaangiften, het begeleiden van de verdeling van de roerende zaken en het feitelijk verdelen van de gelden.

Brochure: Een erfenis, wat nu?

Brochure: Checklist: Wat moet ik regelen na een overlijden

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

De vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en geregistreerd partnerschap worden geregeld door de wet. Daarvan kan men deels niet afwijken: in het bijzonder gaat het hierbij om de wederzijdse zorgplicht. Door middel van een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden kan worden afgeweken van de wettelijke regels. Dat kan alleen geldig geschieden bij notariële akte waarin onder meer mogelijk bedrijfsrisico (deels) buiten de gezamenlijke huishouding kan blijven, terwijl voorts de vermogensrechtelijke afspraken worden vastgelegd ten aanzien van een echtscheiding. Met huwelijksvoorwaarden zijn daarnaast soms fiscale voordelen te behalen.

Brochure: Samen verder

SAMENLEVINGSCONTRACT

Het samenlevingscontract wordt vastgelegd in een notariële akte waarbij afspraken tussen partners onderling worden gemaakt omtrent het vermogen en betalingen gedurende de samenwoning en bij een uit elkaar gaan. Ook kunnen enkele fiscale regelingen ten aanzien van overlijden worden opgenomen. De overeenkomst heeft niet alleen werking tussen de partners maar ook naar buiten toe. Het samenlevingscontract kan niet leiden tot een gemeenschap van goederen, zoals dat bij het huwelijk en het geregistreerd partnerschap het geval kan zijn. Evenmin heeft het contract tot gevolg dat de partners erfgenaam van elkaar worden. Daarvoor is altijd een testament nodig.

Brochure: Samen verder

Infographic: Samenlevingscontract

VERDELING NA ECHTSCHEIDING/SAMENLEVING

Een scheiding roept niet alleen emotionele maar ook zakelijke vragen op. Vragen zoals 'kan ik in het huis blijven wonen?', 'hoe zit het met ons pensioen?', 'wat regelen we voor de kinderen?'. U zoekt zekerheid als je gaat scheiden. Wij kunnen u daarmee helpen. Omdat niet alleen de scheiding maar ook het nieuwe begin goed geregeld moet worden.

Door middel van een notariële akte kan na (echt)scheiding bijvoorbeeld de woning worden toegedeeld en geleverd aan een van de partners. Voorts worden alle gevolgen van de hypoth(e)k(en) aan deze partner toegedeeld en andere afspraken uit een echtscheidingsconvenant uitgevoerd. Daarnaast kan het zijn dat het testament in verband met de veranderde situatie (bijvoorbeeld als er een nieuwe partner is) moet worden gewijzigd.

SCHENKING TIJDENS LEVEN

Schenkingen kunnen een goed instrument zijn voor estate planning; door schenkingen hoeft de schenker niet feitelijk de zeggenschap en de mogelijkheid tot geen verbruik van het geschonken kapitaal uit handen te geven.

VERKLARING VAN ERFRECHT

Een verklaring van erfrecht is een notariële verklaring waaruit blijkt wie erfgenaam van de overledene is en wie ‘namens de erfgenamen’ de nalatenschap mag afwikkelen.

TESTAMENTEN

Indien u geen testament heeft, bepaalt de wet hoe uw erfenis wordt verdeeld. Door een testament te maken kunt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn. Daarnaast kan het maken van een testament ook fiscale voordelen met zich meebrengen. Denk aan het besparen of uitstellen van erfbelasting. Verder kunt u bij testament regelen wie de nalatenschap moet afwikkelen (executeur) en bepalen dat uw erfgenamen bij een echtscheiding uw erfenis niet met een ex-partner hoeven te delen. Ten slotte kunt u bij testament ook de voogd en/of bewindvoerder over uw (minderjarige) kinderen benoemen.

Ook indien u al een testament heeft kan het raadzaam zijn om uw huidige testament door ons te laten beoordelen. Uw persoonlijke situatie (gezinssamenstelling en/of vermogen) maar ook de wetten wijzigen en dat kan invloed hebben op de uitwerking van uw testament.

Brochure: Hoe regel ik mijn testament?

LEVENSTESTAMENTEN

Voor het geval u om welke reden ook niet (meer) in staat bent om uw eigen zaken te regelen of uw wil te bepalen, kunt u in het levenstestament een vertrouwenspersoon aanwijzen die al uw belangen in dat geval behartigt. Die persoon regelt dan rechtsgeldig al uw zaken. Zowel op administratief, zakelijk als persoonlijk vlak. Bovendien kunt u in het levenstestament ook diverse medische wensen opnemen.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-2002565.

Onderzoek levenstestament 

Brochure: Checklist levenstestament

Brochure: Wie geeft u het vertrouwen?

Brochure: Waar zeg ik ja tegen?