banner-std-2.jpg

Daniel Ohmann geeft interview over nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

In mei gaf Daniel Ohmann een interview aan Notariaat Magazine over Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die op 1 juli 2021 in werking is getreden.

Deze wet brengt verschillende nieuwe verplichtingen voor (bestuurders van) stichtingen en verenigingen met zich. In het artikel worden de belangrijkste wijzigingen aangestipt.

Lees het interview